>Vart skall du?

15 02 2008

Patrik Börjesson, Daniel Gustafsson, Niklas Istenes, Petter Karlsson, Patrick Selliers

Efter att ha tagit del av en presentation av önskemål från SFI-kollegiet hos Eductus, valde vår grupp att arbeta med ett ”resespel” för fyra grupper om två till fem elever. I spelet Vart skall du? får spelarna just reda på vart de skall ta sig: uppdragskort med angivna destinationsorter blir till utgångslägen för en orientering på Sverigekartan. Spelarna avancerar med representationer för färdmedel till och förbi svenska städer genom att ta sig an frågeställningar av språklig karaktär. Dessa är fördelade över tre nivåer – möjliga att använda enskilda eller i kombinationer. Större städer är ”vykortsstäder”: den som hämtat flest vykort på plats – vinner. Val av spelnivå bör ske utifrån lärares bedömning.

Spelet erbjuder spelande deltagare möjlighet att svara på frågor som involverar*:

• Val och uttal av obestämd artikel: en- / ett- till bilder (ex. ”ett tallrik / en tallrik)
• Språkliga uttryck för motsatsförhållanden (ex. ”kall / varm”)
• Val av komparativ (ex. ”kallare / varmast”

Målet: Leverans av pedagogisk spelform till SFI-kollegiet på Eductus AB i Göteborg.

Syftet: att undersöka om elever på utbildningen SFI A/B/C/D genom intellektuellt och socialt deltagande i brädspelet Vart skall du? (en alternativ pedagogisk metod) förmår öka sina förutsättningar till förståelse av en av uppdragsgivaren specificerad problematik.

Spelet lämnades över till SFI-kollegiet för testning hösten 2007: vi välkomnar dess kritik, som förhoppningsvis skall kunna komplettera och avsluta detta inlägg med någon lärdom…

fotnot:

Vi har fortfarande inte erhållit någon kritik för Vart skall du? – men har samtidigt från annan lärare fått höra att VSD tydligen siktats i SFI-undervisningen ett antal månader efter överlämnandet. Jag hoppas på att kunna skriva ett par rader om hur det gått en bit in på höstterminen 2008.

Annonser

Åtgärder

Information
%d bloggare gillar detta: