>Pixar´s One Man Band

25 11 2008

En liten bondflicka, Tippy, har anlänt till ett av stadens torg. Hon har hört att den som lägger ett mynt i fontänen där, kan få sin önskan uppfylld. Tippy har bara ett mynt. På torget spelar två gatumusikanter. De får snabbt syn på lilla Tippy. Sedan får de syn på hennes mynt. De drar sig närmare , spelande den ena visan efter den andra. Den ene av gatumusikanterna, Bass, har stått och spelat samma gamla visa alltför länge. Treble, som är en riktig charmör, är en nykomling på torget. Han spelar snabbare, eldigare. Två gatumusikanter, ett mynt – och lilla Tippys egentliga önskan.

Om filmen? / Se filmen!

P e t e r N o r d s t r a n d, O m n i G a m e:

1. Vilka är berättelsens karaktärer?

A. ”Tippy”: liten bondflicka.
Resurs: ett mynt.
Mål: att kasta ett mynt i en ”önskefontän” på stadens torg.
Syfte: att få en önskan uppfylld.

B. ”Bass”: gatumusikant (primärt bleckblås).
Resurs: musikinstrument (många).
Mål: musicerande på stadens torg.
Syfte: att belönas med pengar.

C. ”Treble”: konkurrerande gatumusikant (primärt stråkar).
Resurs: musikinstrument (många).
Mål: musicerande på stadens torg.
Syfte: att belönas med pengar.

D. ”Anonym”: generös förbipasserande.
Resurs: en säck med mynt.
Mål: att donera pengar.
Syfte: att belöna.

2. Vilka val gör karaktärerna?

A. ”Tippy”:

1. Kasta ett mynt i ”önskefontänen” (utförs ej pga 2.).
2. Lyssna till B ”Bass”.
3. Ge myntet till B ”Bass” (utförs ej pga 4.).
4. Lyssna till C ”Treble”.
5. Ge myntet till C ”Treble” (utförs ej pga 6.).
6. Lyssna till B ”Bass”.
7. Lyssna till C ”Treble”.
8. Lyssna till B ”Bass”.
9. Lyssna till C ”Treble”.
10. Lyssna till B ”Bass”.
11. Lyssna till B ”Bass” och till C ”Treble”.
12. Backa undan gatumusikanterna.
13. Begära ett ersättande mynt av gatumusikanterna för det mynt de orsakat henne att tappa i en avloppsbrunn.
14. Begära en violin av C ”Treble”.
15. Ta en tom ”kollektburk” från B ”Bass” (att samla pengar i).
16. Stämma violinen.
17. Spela på violinen.
18. Förlika sig med att en säck mynt är hennes egendom.
19. Locka gatumusikanterna med två mynt.
20. Kasta de två mynten, ”avsedda” för de bägge gatumusikanterna, upp i ”önskefontänens” översta bassäng.

B. ”Bass”:

1. Spela för ”Tippy”.
2. Flytta fram sin ”kollektburk” mot ”Tippy”.
3. Utveckla sitt framförande (balanserar på en rullande trumma).
4. Börja spela med en ”jazzig” spelstil.
5. Börja spela med allt han har i rekvisitaväg.
6. Ta en violin från C ”Treble” och överräcker denna till ”Tippy”.
7. Visa intresse för ”Tippys” nya mynt.

C. ”Treble”:

1. Spela för ”Tippy”.
2. Hålla fram sin ”kollekthatt” mot ”Tippy”
3. Spela ihärdigare för ”Tippy”.
4. Börja spela med allt han har i rekvisitaväg.
5. Visa intresse för ”Tippys” nya mynt.

D. ”Anonym”:

1. Donerar en säck med mynt till ”Tippy”.


3. Baserat på deras val, hur kan man beskriva karaktärernas personligheter?

A. ”Tippy”:

”Tippy” är oskuldsfull och glädjer sig inledningsvis åt de bägge gatumusikanternas spelande. När hon sedan utsätts för deras eskalerande effektsökeri, övergår hennes glädje till rädsla. När hon förlorar sitt mynt, står hon dock på sig och hävdar sin rätt till ett ersättande mynt från gatumusikanterna. Hon kräver en violin och en ”kollektburk” för att använda sig av gatumusikanternas metod för att komma över mynt. När hon visar sig vara framgångsrik, hånar hon gatumusikanternas girighet genom att kasta inte ett mynt utan två – i ”önskefontänens” vatten. Det oskuldsfulla barnet förbluffar de bägge gatumusikanterna och ger dem en möjlighet att önska sig något, kanske en föreställning bortom de mynt hon kastat i ”önskefontänen”.

”Tippy” utvecklas från oskuldsfull till aggressiv, men använder ändå sin talang för att visa på högre stående värden än girighet.

B. ”Bass”:

”Bass” är girig och kompetitiv. När han inte får gensvar för sina ansträngningar blir han påstridig och förhäver sig. Han hjälper dock ”Tippy” i hennes strävanden genom att ta den violin hon kräver från ”Treble” för att själv kunna spela och ge denna till henne. Han visar slutligen inte någon förståelse för ”Tippys” handling.

C. ”Treble”:
”Treble” är girig och kompetitiv. När han inte får gensvar för sina ansträngningar blir han påstridig och förhäver sig. Han visar slutligen inte heller han någon förståelse för ”Tippy´s” handlande.

D. ”Anonym”:

Den anonyme/anonyma donatorn är inte bara generös, men förefaller premiera måttfulla amatörer (”Tippy” är ett barn, presenteras inte som en yrkesmusiker – och spelar till skillnad från de bägge gatumusikanterna endast på ett soloinstrument).

4. Hur går det för dem?

A. ”Tippy”:

”Tippy” låter sig inte slås ned av den uppkomna situationen, utan använder i stället temporärt ”oppositionens” metod för att kunna nå sitt mål i enlighet med sitt ursprungliga syfte: att kunna nå ”önskefontänen” med ett mynt i handen för att kunna få sin önskan uppfylld.

B. ”Bass”:

”Bass” får inte ”Tippys” mynt. Han får lyssna på hennes musikframförande. I bästa fall har han försatts i en situation av förundran.

C. ”Treble”:

”Treble” kommer inte heller han över ”Tippys” mynt. Han får åtminstone sin violin stämd av henne och får lyssna på hennes musikframförande. I bästa fall har även han försatts i en situation av förundran.

5. Tema = 3 + 4 (3+1?)

En introduktion av en extern (och anonym) karaktär/objektsresurs (en anonym donator/en säck pengar) förändrar i ett moment förutsättningarna för berättelsens tre kända karaktärer. Det är ett abrupt och kraftfullt dramaturgiskt ingrepp. Syftet med det är visserligen att avgöra berättelsens handling på ett överraskande sätt, men nödvändigheten av att hålla filmens längd inom det avsedda kortfilmsformatet är en nog så motiverande faktor.

”Ändamålet helgar medlen”: ”Tippy”, som lyckats med konststycket att förbli trogen sitt ursprungliga syfte, visar sig vara orädd, anpassningsbar och initiativtagande. Det är möjligt att mot berättelsens slut se hur lilla ”Tippy” kommer till insikten om att hon faktiskt kan använda samma metod som gatumusikanterna, men fortfarande vara trogen sitt syfte. Mitt antagande (det framgår inte av berättelsen) får bli att ”Tippy” temporärt väljer att stiga in i rollen som gatumusikant, inte för rikedoms skull, men för att få ett nytt mynt – det hon fått höra behövs för att önska sig något vid stadens fontän. ”Tippys” finala handling – att kasta två mynt i fontänen knyter också samman berättelsen till ett cirkulär genom att understryka att hennes oskuldsfulla fokus inte har förändras, berättelsens dramaturgiska form och innehåll till trots.

Annonser

Åtgärder

Information

One response

26 11 2008
omnigame

Hej,

Det här är en bra analys tycker jag. Du visar att du har fösrtåelse förde viktiga elementen i en berättelse, dess byggstenar och deras funktion.

Min enda invändnibg är att slutsatsen att temat är ändamålet helgar medlen inte underbyggs av resonemanget tidigare. Läs gärna min kommentar i Sofias blogg för en lite djupare diskussion om karaktärer och tips på hur man kan tänka när det gäller att lista ut temat.

Peter
%d bloggare gillar detta: