>Livsmedia

12 01 2009

Vad ”suger”? Om man verkligen går in för att söka efter sådant som suger, måste svaret bli – en hel del… Det är inte alltid man bryr sig om sin konsumtion. Jag har försökt vara måttlig och har valt ut något som kan sägas:

-Påverka hur vi uppfattas.
-Påverka hur vi bemöts.
-Öka utan tecken på avmattning!

För ett par år sedan började det bli svårt att läsa en annonsspalt utan att man lade märke till stavningen ”orginal” i stället för det ursprungliga ”original”. Jag tror att det var i mitten av nittiotalet. Extra kraftfullt blev det när annonsörer t ex skrev: ”Allting är givetvis orginal”. Jag tänkte mig då alltid att annonsören var en tonåring som i all oskuldsfullhet ville understryka att RAM-minnet eller mopedavgasröret i annonsen inte var en kopia. Två troliga orsaker till denna språkvilsenhet är kanske att marknaden allt mer översvämmats av varukopior – och att ”original” ofta förkortats till ”org.”, en förkortning som jag samtidigt tycker mig se allt mer sällan. Kanske är det så att ordet ”original” egentligen alltid bara hade en bokstav för mycket.

Som fenomen i tiden, ligger utbredningen av specifika felstavningar parallellt med den av särskrivningar. Att befolkningen i Sverige i ökande grad särskriver sammansatta ord, brukar man kommentera med att svenskar (framförallt svenska ungdomar) alltmer exponeras för engelskspråkiga media – där ju sammansatta ord är svåra att ”råka på”. Det är möjligt att detta är sant. Det får mig samtidigt att tänka på hur ”orginal” skulle låta i engelskt talspråk.

Nu har det gått längre. Stavningen ”orginal” har, trots att den inte riktigt är internationellt gångbar, fått fotfäste i fackhandelns produktbeskrivningar och annonsering, bland äldre svenskar – till och med hos en och annan journalist. Behöver man en referens i vardagen kan man i livsmedelsaffären titta på dagens inköp. Det som står på dem är inte nödvändigtvis sant, men i regel åtminstone språkligen korrekt. Som ett exempel har livsmedelsproducenten Felix klarat sig rätt så bra och har egentligen bara särskrivningen kvar att ta itu med.

I ett par påföljande inlägg kommer jag att vältra mig i möjliga orsaker till uppkomsten av ett par av de fenomen som kännetecknar dagens (troligtvis) oavsiktliga omstrukturering av det svenska språket.

Vidare: https://patrickselliers.wordpress.com/2009/01/13/funktionalism/

Annonser

Åtgärder

Information
%d bloggare gillar detta: